Chuyên mục: Thể thao

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2022-2023

UEFA Europa League 2022–2023 là mùa giải lần thứ 52 thuộc giải đấu bóng đá...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2021-2022

UEFA Europa League 2021–2022 là mùa giải lần thứ 51 thuộc giải đấu bóng đá...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2020-2021

UEFA Europa League 2020–2021 là mùa thứ 50 của giải đấu bóng đá các câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2019-2020

UEFA Europa League 2019–2020 là mùa thứ 49 của giải đấu bóng đá những câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2018-2019

UEFA Europa League 2017–2018 là mùa thứ 47 của giải đấu bóng đá câu lạc...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2017-2018

UEFA Europa League 2018–2019 là mùa thứ 48 của giải đấu bóng đá những câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2016-2017

UEFA Europa League 2016–2017 là mùa giải thứ 46 giải đấu bóng đá câu lạc...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2015-2016

UEFA Europa League 2015–2016 là mùa thứ 45 của giải đấu bóng đá những câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2013-2014

UEFA Europa League 2013–2014 là mùa thứ 43 của giải đấu bóng đá cấp câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2012-2013

UEFA Europa League 2012–2013 là mùa thứ 42 của giải đấu bóng đá dành cho...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2011-2012

UEFA Europa League 2011–2012 thuộc mùa giải thứ ba của UEFA Europa League , giải...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2014-2015

UEFA Europa League 2014–2015 là mùa thứ 44 của giải đấu bóng đá các câu...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2010-2011

UEFA Europa League 2010–2011 là mùa thứ hai của giải UEFA Europa League, giải bóng...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2009-2010

UEFA Europa League 2009–2010 chính là mùa giải đầu tiên của UEFA Europa League ,...

Danh sách ghi bàn Europa League mùa 2008-2009

Cúp UEFA 2008-2009 là lần thứ 37 của Cúp UEFA là giải bóng đá cấp...